14.2.09

εντός

Όλα αυτά, που κρύφτηκαν
πίσω από τα δέντρα, ψάχνω
να βρω·
τα βράδια, που κλείναμε τα μάτια,
μετρώντας, δυνατά, ως το δέκα.

α.κ.