9.3.09

Επιστροφή
Δρασκελίζω τις λέξεις,
αχός γόος δεν θ' ακουστεί
το επέβαλα.


Δίγραμμος ο ορίζοντας,
ξεστράτισα.


Λογχεύω με το βλέμμα μου τη γη,
στο ξέφαντο της επιστροφής
διανοίγομαι.

Δεν λιποτάκτησα.
Νικήθηκα...

α.κ.