18.11.14

Θα αποστηθίσουμε ξανά
τις άδειες παραλίες
των καλοκαιρινών θέρετρων
αναπολώντας λοξοδρομούντες Αύγουστους.
Πάντα
οι χειμώνες δίπλα στην θάλασσα
πιο σπλαχνικοί φύονται
νοούν τα απομεινάρια σου
σαν εκείνη
στις σιωπηλές εκφάνσεις της φωνής σου
αποκρίνεται
με ασίγαστο κύμα

α.κ.