5.10.14
Η τελευταία απεικόνιση
του καθρέφτη
ένα αδιόρατο είδωλο
δακρύων
που τραγουδούσε
σε ένα άδειο ρούχο
για μια γυμνή στιγμή.

α.κ.