11.6.16
ένα εκατομμύριο θραύσματα γυαλιού
που στοιχειώνουν το παρελθόν μου
σαν τα’ αστέρια που αρχίζουν να συγκεντρώνονται
και το φως αρχίζει να σβήνει
όταν κάθε ελπίδα αρχίζει να συντρίβεται

μάθε ότι  δεν θα φοβηθώ