8.8.09

συν απάντημα

.


Σε ενικό αριθμό η οριζόντια γραμμή
τις κάθετες καταργεί
εκείνες της συν απάντησης
και τα ερωτήματα
-αδιαφορώντας πάντα για τα έπρεπε-
καταργούν τα σημεία στίξης
αφήνοντας στις προτάσεις ασάφεια
και στα επιφωνήματα
σιωπή…

τελικά
θέλει αφοβησιά να είσαι η εξαίρεση
όταν μέσα σε ορισμούς πορεύεσαι.
α.κ.