5.11.12

Σκιές
Τις γαλάζιες διαδρομές σου
εγώ
νύχτα τις περπάτησα
χωρίς πυξίδα
αθόρυβα
μην ξυπνήσω τους φύλακες σου.
Κι αν δεν ψηλάφιζα
με τα δάχτυλα
κι αν δεν γευόμουν
με την γλώσσα
τούτες τις θνητές διαδρομές μου
θα 'λεγα
πως όνειρα ήταν
μόνο.

α.κ.