29.9.13

Συνάντηση με την θάλασσα'Ότι μπόρεσα να διασώσω
(στον κόσμο που πήγα)
το διέσωσα θάλασσα.

Η ψυχή ένα σμήνος
μυριάδων πουλιών
που τ' αλώνιζε η θύελλα.

Όσα διασώθηκαν
βρήκαν τον δέντρο τους.

Φτερούγισαν κι έμειναν
μέσα στις λέξεις.

Ν. Βρεττάκος