29.9.13
... πάντα έστρεφα το βλέμμα εκεί
κι ο χρόνος ακίνητος
μέσα μου
γύρω μου
γιομίζοντας μ’ αρμύρας μυρωδιά την σκέψη ...

α.κ.