22.11.13

Γυμνή προσευχή
Και έγειρα στις ρίζες
των μεγάλων δέντρων
καρτερώντας το φως
να ξημερώσει
την άλλη μέρα
την δίκαιη
την φωτεινή
εκείνη με τ’ αλλιώτικα λόγια
εκείνη με τις αλλιώτικες πράξεις
εκείνη την ατόφια μέρα της ψυχής των ανθρώπων
την απλή

α.κ.