26.1.13

...

Μην αργήσεις
φτάσε με
τώρα που ακόμα τα χέρια μου
την Άνοιξη μπορούν να βαστήξουν
λίγο 
πριν το φευγιό της

α.κ.