16.5.13

Στον άνεμο
Βοριάδες μ' εξαπάτησαν
προφέροντας τ' όνομά σου,
μιλώντας με τις λέξεις σου
-που καλά αποστήθισαν
το προηγούμενο βράδυ- 
και βρέθηκα να ταξιδεύω
βαθιά μέσα στο χειμώνα
της ζωής σου
ντυμένη καλοκαίρι.

α.κ.