13.7.13

Ανεπίδοτες λέξεις


Δύσκολη μέρα
που στο τέλειωμα της έψαχνε να βρει
λίγες άδειες στιγμές
να ξαλαφρώσει το βάρος της,
να ανάψει τσιγάρο
και να σκεφτεί
να σκεφτεί ... μια χαρά!
Να την πιάσει και να την κάνει ελπίδα
μια μέρα ακόμη
μια ανάσα
ένα γέλιο
μια συνέχεια
ένα λίγο ακόμα μαζί.


α.κ.