24.12.13


Ας βρίσκουν οι ψυχές μας πάντα τον δρόμο που θα μας επιστρέφει "σπίτι" ....... 
Καλά Χριστούγεννα ...........