28.12.13

Αν μπορούσες να ακουστείς θα σου έδινα την ψυχή μου
να την κάνεις τις νύχτες ορατές νότες, έγχρωμες,
στον αέρα του κόσμου.
Ν. Βρεττάκος

(στις «ορατές νότες» μιας νύχτας του Δεκέμβρη)