8.12.13Γράψε αν μπορείς στο τελευταίο σου όστρακο 
τη μέρα τ' όνομα τον τόπο 
και ρίξε το στην θάλασσα για να βουλιάξει.

Γ. Σεφέρης φωτογραφία Δημήτρης Πορφύρης 
(εικονοποιημένη)