1.1.14
Και εγώ γράφω για εκείνον
γιατί γνώρισα ένα μέρος της ψυχής του που δεν είδε άλλος
και θέλω αυτό που είναι το ωραιότερο μέρος της ψυχής του
να μην ξεχαστεί.

Π. Δελτα.