17.1.14

Αποστάσεις


Ο βοράς μου νότος σου …
κι ανάμεσα
των σημείων οι αποστάσεις

αδέσμευτος ο χρόνος
εραστής που δεν κατακτήθηκε
άνοιξη καμιά δεν στάθηκε
όμως πάντα θα καρτερεύω την επόμενη
φορές ανυπόμονα,
με την λαχτάρα ενός παιδιού
ίσως αυτού που καλά κρύβω
για να χει αντοχή η λογική μπροστά στον καθρέφτη

ο βοράς μου νότος σου …
κι ανάμεσά τους κομμάτια αρίφνητα
πάντα θα μου λείπει
ένα κομμάτι δικό μου
ένα κομμάτι δικό σου …
για το άθροισμα

α.κ.