23.2.14

Χάρτινες λέξεις
Εδώ στις ρίζες του νερού
βαφτίζω τις αλήθειες μου.
Με βρεγμένους ήχους
εκτροχιάζω αλληγορίες θνητών αναμνήσεων.
Απλά κι απροσάρμοστα,
ταξίδεψα μέσα στις μέρες μου
με συντροφιά τις λέξεις.

Πώς τελικά η αγάπη απέμεινε άλεκτη;

α.κ.