20.7.14

Φιμωμένη βροχή
Φάνηκες ξανά την ώρα που μίσευε ο ήλιος,
ταλαντεύτηκες ανάμεσα στα σύννεφα
μα μάτια άλλα δεν μου απέμειναν να κοιτάξω ψηλά.

Στέρεψαν στην ξηρασία του τελευταίου ίσως·
ας βρέξει λοιπόν.

α.κ.