20.7.14
έχασε η στιγμή
σε άλλα όνειρα
σε άλλες λέξεις
και αυτό που δεν ειπώθηκε
δεν θα ξαναγυρίσει ....

α.κ.