30.3.14

Δάφνη
Ήρθαν χτες βράδυ
Μοίρες αλύτρωτες
και χρησμούς
εξανέμισαν στο παράθυρό μου.
Όλη νύχτα
ψηλάφιζα τα λόγια τους
νερό κι αλάτι καταπίνοντας.

Σαν ξημέρωσε
αντίκρισα ένα τζάμι
ραγισμένο.

α.κ.