2.11.15

Ντύθηκα την απαντοχή
ξεντύθηκα
την αυταπάτη
με τη θωριά μου αμέρωτη
το βλέμμα μου θολό
κλειστά τα βλέφαρα
ανοιχτά
τις λέξεις παρασύρουν
το ρόλο μου να θυμηθώ
το μύθο ν' αρχινήσω.

Ποια μάγια λύθηκαν
αφού
ποτέ τους δεν υπήρξαν;

α.κ.